جدیدترین مطالب - چرخش به راست «ولایتی»؛ او در سودای رهبری اصولگرایان و ریاست‌جمهوری است؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
چرخش به راست «ولایتی»؛ او در سودای رهبری اصولگرایان و ریاست‌جمهوری است؟

چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - تاریخ انتشار : 10:58:44 1396/10/2
برچسب ها : از , که , خود , را , در , با , و , به , یا , باید , برنامه , است , تا , کند ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

  با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

  باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

  جدیدترین مطالب

  چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

  با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

  باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

  جدیدترین مطالب - چرخش به راست «ولایتی»؛ او در سودای رهبری اصولگرایان و ریاست‌جمهوری است؟

  چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

  با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

  باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

  جدیدترین مطالب - چرخش به راست «ولایتی»؛ او در سودای رهبری اصولگرایان و ریاست‌جمهوری است؟

  چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

  با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

  باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - چرخش به راست «ولایتی»؛ او در سودای رهبری اصولگرایان و ریاست‌جمهوری است؟

  چرا ولایتی به طور ناگهانی تصمیم گرفته است در مسائل فرهنگی تا این حد محافظه‌کار شود؟ به نظر می‌رسد پس از باخت او در انتخابات پیشین وی قصد دارد تا تا در کنار علی لاریجانی رییس مجلس به عنوان نامزد اصلی جریان اصولگرا خود را مطرح کند و جناح تندرو در اردوگاه اصولگرا را نیز با خود همراه سازد.

  با این حال، او محبوبیت زیادی ندارد همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ ناکام ماند.

  باید دید آیا گردش ناگهانی او به راست مربوط به رویاهای او درباره ریاست‌جمهوری است یا برنامه دیگری دارد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/105598/چرخش-به-راست-«ولایتی»؛-او-در-سودای-رهبری-اصولگرایان-و-ریاست‌جمهوری-است/