جدیدترین مطالب - معاون رئیس کارکنان کاخ سفید از سمت خود استعفا می‌دهد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

ریک دیربورن که نقش مهمی در عملی شدن برنامه‌های دونالد ترامپ دارد، قرار است اوایل سال آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

جدیدترین مطالب

ریک دیربورن که نقش مهمی در عملی شدن برنامه‌های دونالد ترامپ دارد، قرار است اوایل سال آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

جدیدترین مطالب - معاون رئیس کارکنان کاخ سفید از سمت خود استعفا می‌دهد

ریک دیربورن که نقش مهمی در عملی شدن برنامه‌های دونالد ترامپ دارد، قرار است اوایل سال آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

جدیدترین مطالب - معاون رئیس کارکنان کاخ سفید از سمت خود استعفا می‌دهد

ریک دیربورن که نقش مهمی در عملی شدن برنامه‌های دونالد ترامپ دارد، قرار است اوایل سال آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - معاون رئیس کارکنان کاخ سفید از سمت خود استعفا می‌دهد

ریک دیربورن که نقش مهمی در عملی شدن برنامه‌های دونالد ترامپ دارد، قرار است اوایل سال آینده میلادی از سمت خود کناره‌گیری کند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/105728/معاون-رئیس-ª/