جدیدترین مطالب - پیشنهاد عجیب به زلزله زدگان

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

خسارات ناشی از زلزله مهیب غرب کشور هنوز هم به‌درستی تعیین نشده است، زیرا بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تر، برآوردهای اولیه را کاملا زیر سؤال برده است.

جدیدترین مطالب

خسارات ناشی از زلزله مهیب غرب کشور هنوز هم به‌درستی تعیین نشده است، زیرا بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تر، برآوردهای اولیه را کاملا زیر سؤال برده است.

جدیدترین مطالب - پیشنهاد عجیب به زلزله زدگان

خسارات ناشی از زلزله مهیب غرب کشور هنوز هم به‌درستی تعیین نشده است، زیرا بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تر، برآوردهای اولیه را کاملا زیر سؤال برده است.

جدیدترین مطالب - پیشنهاد عجیب به زلزله زدگان

خسارات ناشی از زلزله مهیب غرب کشور هنوز هم به‌درستی تعیین نشده است، زیرا بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تر، برآوردهای اولیه را کاملا زیر سؤال برده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پیشنهاد عجیب به زلزله زدگان

خسارات ناشی از زلزله مهیب غرب کشور هنوز هم به‌درستی تعیین نشده است، زیرا بررسی‌های کارشناسانه دقیق‌تر، برآوردهای اولیه را کاملا زیر سؤال برده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/10980/پیشنهاد-عجیب-به-زلزله-زدگان/