جدیدترین مطالب - اعتراض نماینده تبریز به دادستان: چطور روزنامه‎نگاران را بازجویی می‎کنید، مقامات مرتبط با قاچاق را نه؟/مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد آزاد و خاتمی در محدودیت زندگی می‌کند؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
اعتراض نماینده تبریز به دادستان: چطور روزنامه‎نگاران را بازجویی می‎کنید، مقامات مرتبط با قاچاق را نه؟/مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد آزاد و خاتمی در محدودیت زندگی می‌کند؟

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

باید در این زمینه فکری کرد.

باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - تاریخ انتشار : 13:51:49 1396/10/3
برچسب ها : از , چطور , برای , کردن , که , را , کم , در , با , و , به , بر , چه , باید , آزاد , مانند ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

  باید در این زمینه فکری کرد.

  باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

  جدیدترین مطالب

  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

  باید در این زمینه فکری کرد.

  باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

  جدیدترین مطالب - اعتراض نماینده تبریز به دادستان: چطور روزنامه‎نگاران را بازجویی می‎کنید، مقامات مرتبط با قاچاق را نه؟/مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد آزاد و خاتمی در محدودیت زندگی می‌کند؟

  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

  باید در این زمینه فکری کرد.

  باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

  جدیدترین مطالب - اعتراض نماینده تبریز به دادستان: چطور روزنامه‎نگاران را بازجویی می‎کنید، مقامات مرتبط با قاچاق را نه؟/مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد آزاد و خاتمی در محدودیت زندگی می‌کند؟

  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

  باید در این زمینه فکری کرد.

  باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - اعتراض نماینده تبریز به دادستان: چطور روزنامه‎نگاران را بازجویی می‎کنید، مقامات مرتبط با قاچاق را نه؟/مردم می‌پرسند بر سر کشور چه آمده که احمدی‌نژاد آزاد و خاتمی در محدودیت زندگی می‌کند؟

  یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بودجه تقدیمی سال ۹۷ نیز مانند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کل درآمد نفتی و بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی را بودجه جاری می‌برد.

  باید در این زمینه فکری کرد.

  باید با کم کردن هزینه‌های جاری حداقل به میزان پنج درصد برای جوانان شغل ایجاد کنیم.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/111448/اعتراض-نماینده-تبریز-به-دادستان-چطور-روزنامه‎نگاران-را-بازجویی-می‎کنید/