جدیدترین مطالب - برخورد جدی با مراکز تجاری فاقد ایمنی شرق تهران

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

قائم مقام شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تمهیدات لازم برای کاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی پیش بینی شده است.

جدیدترین مطالب

قائم مقام شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تمهیدات لازم برای کاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی پیش بینی شده است.

جدیدترین مطالب - برخورد جدی با مراکز تجاری فاقد ایمنی شرق تهران

قائم مقام شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تمهیدات لازم برای کاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی پیش بینی شده است.

جدیدترین مطالب - برخورد جدی با مراکز تجاری فاقد ایمنی شرق تهران

قائم مقام شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تمهیدات لازم برای کاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی پیش بینی شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - برخورد جدی با مراکز تجاری فاقد ایمنی شرق تهران

قائم مقام شهردار منطقه ۴ تهران گفت: تمهیدات لازم برای کاهش خطرهای احتمالی اماکن تجاری و مسکونی پرتردد در مواقع بحرانی پیش بینی شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/113712/برخورد-جدی-با-مراکز-تجاری-فاقد-ایمنی-شرق-تهران/