جدیدترین مطالب - سوزاندن با سیخ و سیگار و آب‌جوش ...

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سوزاندن با سیخ و سیگار و آب‌جوش ...

روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 16:30:50 1396/10/4
برچسب ها : از , که , را , در , با , و , به , می , محمدرضا ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

  محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

  جدیدترین مطالب

  روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

  محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

  جدیدترین مطالب - سوزاندن با سیخ و سیگار و آب‌جوش ...

  روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

  محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

  جدیدترین مطالب - سوزاندن با سیخ و سیگار و آب‌جوش ...

  روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

  محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - سوزاندن با سیخ و سیگار و آب‌جوش ...

  روابط جنسی خشونت‌آمیز ، خشونت علیه خانواده و رفتارهای پرخاشگرانه برخی از اختلالات ناشی از مصرف مواد هستند اما به تازگی اعلام شد که رفتارهای خشونت آمیز در معتادان در ده سال اخیر افزایش یافته است.

  محمدرضا فتاحی روانشناس و درمانگر اعتیاد در گفتگو با فرارو علت افزایش خشونت در معتادان نسبت به گذشته را ناشی از افزایش مصرف مواد محرک و توهم زا در مقایسه با مواد مخدر می داند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/117036/سوزاندن-با-سیخ-و-سیگار-و-آب‌جوش-.../