جدیدترین مطالب - 25 فيلم بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر مشخص شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
25 فيلم بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر مشخص شد

هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

منتشر شده توسط انتخاب - تاریخ انتشار : 17:14:46 1396/10/10
برچسب ها : از , بین , راه , های , که , را , در , به , یک ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

  ۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

  از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

  جدیدترین مطالب

  هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

  ۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

  از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

  جدیدترین مطالب - 25 فيلم بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر مشخص شد

  هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

  ۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

  از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

  جدیدترین مطالب - 25 فيلم بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر مشخص شد

  هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

  ۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

  از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - 25 فيلم بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر مشخص شد

  هیات انتخاب در یک ماه ۶۷ فیلم سینمایی که به طور کامل نسخه های اصلی را به جشنواره ارائه داده بودند، بازبینی کردند.

  ۲۲ فیلم سینمایی داستانی به مسابقه راه یافتند.

  از بین ۳۲ فیلم مستند که دبیرخانه ارسال شده بود، دو فیلم مستند به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه یافتند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/132316/25-فيلم-بخش-مسابقه-جشنواره-فيلم-فجر-مشخص-شد/