جدیدترین مطالب - حمایت اگزیم بانک مجارستان از سرمایه گذاری و تولید مشترک اتوبوس‌های ایکاروس در ایران

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
حمایت اگزیم بانک مجارستان از سرمایه گذاری و تولید مشترک اتوبوس‌های ایکاروس در ایران

در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

منتشر شده توسط انتخاب - تاریخ انتشار : 17:58:32 1396/9/8
برچسب ها : از , های , که , خود , را , در , با , و , به , صورت , شدن , انجام , 5 , 6 ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

  جدیدترین مطالب

  در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

  جدیدترین مطالب - حمایت اگزیم بانک مجارستان از سرمایه گذاری و تولید مشترک اتوبوس‌های ایکاروس در ایران

  در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

  جدیدترین مطالب - حمایت اگزیم بانک مجارستان از سرمایه گذاری و تولید مشترک اتوبوس‌های ایکاروس در ایران

  در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - حمایت اگزیم بانک مجارستان از سرمایه گذاری و تولید مشترک اتوبوس‌های ایکاروس در ایران

  در این دیدار که در دفتر مرکزی گروه توسعه صنایع و معادن شهر صورت پذیرفت مدیرکل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی وزارت امورخارجه مجارستان با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت ایکاروسو خط تولید اتوبوس های شهری یورو 5 و یورو 6 که به همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و در راستای عملیاتی شدن تفاهم نامه تولید مشترک اتوبوس‌های شهری انجام گرفت، حضور در بازار ایران را مقدمه دستیابی به بازاربزرگ کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/13468/حمایت-اگزیم-بانک-مجارستان-از-سرمایه-گذاری-و-تولید-مشترک-اتوبوس‌های-ایک/