جدیدترین مطالب - عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند؛ هر کی حرف می زند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال؛ چرا اینطور حرف می زنید؟ چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ / فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود؛ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ / مردم حق انتخاب دارند، خود را بالاتر از مردم نبینیم +ویدئو

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند؛ هر کی حرف می زند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال؛ چرا اینطور حرف می زنید؟ چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ / فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود؛ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ / مردم حق انتخاب دارند، خود را بالاتر از مردم نبینیم +ویدئو

رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

ملت ما ملت بزرگی است.

اعتراض بود، تمام شد.

منتشر شده توسط انتخاب - تاریخ انتشار : 14:46:44 1396/10/24
برچسب ها : از , حرف , خود , را , در , با , درست , و , می , یا , هر , یک , ثابت , جمهور , صالح ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

  یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

  چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

  ملت ما ملت بزرگی است.

  اعتراض بود، تمام شد.

  جدیدترین مطالب

  رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

  یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

  چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

  ملت ما ملت بزرگی است.

  اعتراض بود، تمام شد.

  جدیدترین مطالب - عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند؛ هر کی حرف می زند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال؛ چرا اینطور حرف می زنید؟ چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ / فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود؛ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ / مردم حق انتخاب دارند، خود را بالاتر از مردم نبینیم +ویدئو

  رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

  یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

  چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

  ملت ما ملت بزرگی است.

  اعتراض بود، تمام شد.

  جدیدترین مطالب - عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند؛ هر کی حرف می زند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال؛ چرا اینطور حرف می زنید؟ چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ / فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود؛ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ / مردم حق انتخاب دارند، خود را بالاتر از مردم نبینیم +ویدئو

  رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

  یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

  چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

  ملت ما ملت بزرگی است.

  اعتراض بود، تمام شد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند؛ هر کی حرف می زند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال؛ چرا اینطور حرف می زنید؟ چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ / فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود؛ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ / مردم حق انتخاب دارند، خود را بالاتر از مردم نبینیم +ویدئو

  رئیس جمهور گفت: اجازه دهید موضوع در یک دادگاه صالح ثابت شود.

  یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله، یا آشغال است.

  چرا توهین می‌کنید و بی‌ادبانه با جامعه برخورد می‌کنید؟ دقیق حرف بزنیم، مخصوصا در تریبون‌های مقدس.

  ملت ما ملت بزرگی است.

  اعتراض بود، تمام شد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/161587/عده‌ای-در-خیابان-اعتراض-می‌کنند؛-هر-کی-حرف-می-زند،-یا-خس-و-خاشاک-است،/