جدیدترین مطالب - سفر سختی در پیش داریم، برای ما دعا کنید

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سفر سختی در پیش داریم، برای ما دعا کنید

این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

منتشر شده توسط نخست نیوز - تاریخ انتشار : 16:30:55 1396/10/26
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

  جدیدترین مطالب

  این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

  جدیدترین مطالب - سفر سختی در پیش داریم، برای ما دعا کنید

  این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

  جدیدترین مطالب - سفر سختی در پیش داریم، برای ما دعا کنید

  این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - سفر سختی در پیش داریم، برای ما دعا کنید

  این روزها همه از شنیدن خبر آتش‌سوزی کشتی نفتکش سانچی و جانباختن ٣٢ دریادل کشور ناراحت هستند این حادثه آنقدر سخت و جانسوز است که به سختی می توان از آن نوشت اما اوج این غم را باید در میان خانواده آنها دید، میلاد عنایتی یکی از جان باخته‌های این کشتی و اهل شهرستان قائم‌شهر است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/169215/سفر-سختی-در-/