جدیدترین مطالب - انگار اصلا پلاسکویی نبوده...

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
انگار اصلا پلاسکویی نبوده...

قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - تاریخ انتشار : 09:27:20 1396/10/29
برچسب ها : از , بدون , را , در , و , به ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

  تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

  خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

  این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

  جدیدترین مطالب

  قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

  تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

  خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

  این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

  جدیدترین مطالب - انگار اصلا پلاسکویی نبوده...

  قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

  تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

  خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

  این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

  جدیدترین مطالب - انگار اصلا پلاسکویی نبوده...

  قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

  تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

  خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

  این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - انگار اصلا پلاسکویی نبوده...

  قصه کارگران پلاسکو، قصه سردرگمی و بی‌پناهی است.

  تعداد زیادی از سه هزار کارگر شاغل در این ساختمان؛ مهاجر خارجی بودند.

  خیلی‌ها هم از شهرستان‌ها به تهران آمده بودند و اتفاقا همان‌ها بیمه هم نداشتند.

  این کارگران بی‌شناسنامه و بدون برگه هویت شغلی، در ماه‌های گذشته به معنای واقعی کلمه، طعم آوارگی و دربدری را چشیده‌اند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/177895/انگار-اصلا-پلاسکویی-نبوده.../