جدیدترین مطالب - مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

جدیدترین مطالب

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

جدیدترین مطالب - مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

جدیدترین مطالب - مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مسعود بارزانی: جنگ در عفرین متوقف شود

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق ضمن ابراز نگرانی شدید از تحولات عفرین، بر لزوم توقف جنگ تاکید کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/190869/مسعود-بارزانی-جنگ-در-عفرین-متوقف-شود/