جدیدترین مطالب - فراخوان کُردهای سوریه برای دفاع از «عفرین»

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

یگان‌های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه‌های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

جدیدترین مطالب

یگان‌های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه‌های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

جدیدترین مطالب - فراخوان کُردهای سوریه برای دفاع از «عفرین»

یگان‌های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه‌های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

جدیدترین مطالب - فراخوان کُردهای سوریه برای دفاع از «عفرین»

یگان‌های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه‌های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - فراخوان کُردهای سوریه برای دفاع از «عفرین»

یگان‌های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه‌های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/194378/فراخوان-کُردهای-سوریه-برای-دفاع-از-«عفرین»/