جدیدترین مطالب - دستگیری ۵۵ زن و مرد در پارتی شبانه بیرجند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۵۵ نفر زن و مرد در پارتی مختلط شبانه با اقدام قاطع و به موقع پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در بیرجند دستگیر شدند.

جدیدترین مطالب

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۵۵ نفر زن و مرد در پارتی مختلط شبانه با اقدام قاطع و به موقع پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در بیرجند دستگیر شدند.

جدیدترین مطالب - دستگیری ۵۵ زن و مرد در پارتی شبانه بیرجند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۵۵ نفر زن و مرد در پارتی مختلط شبانه با اقدام قاطع و به موقع پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در بیرجند دستگیر شدند.

جدیدترین مطالب - دستگیری ۵۵ زن و مرد در پارتی شبانه بیرجند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۵۵ نفر زن و مرد در پارتی مختلط شبانه با اقدام قاطع و به موقع پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در بیرجند دستگیر شدند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - دستگیری ۵۵ زن و مرد در پارتی شبانه بیرجند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۵۵ نفر زن و مرد در پارتی مختلط شبانه با اقدام قاطع و به موقع پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان در بیرجند دستگیر شدند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/197321/دستگیری-۵۵-زن-و-مرد-در-پارتی-شبانه-بیرجند/