جدیدترین مطالب - پیام جان کری به عباس: تسلیم ترامپ نشو

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

یکی از نزدیکان محمود عباس پس از گفت‌وگو با وزیر امور خارجه سابق آمریکا در لندن فاش کرد، جان کری از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته تا روحیه خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

جدیدترین مطالب

یکی از نزدیکان محمود عباس پس از گفت‌وگو با وزیر امور خارجه سابق آمریکا در لندن فاش کرد، جان کری از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته تا روحیه خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

جدیدترین مطالب - پیام جان کری به عباس: تسلیم ترامپ نشو

یکی از نزدیکان محمود عباس پس از گفت‌وگو با وزیر امور خارجه سابق آمریکا در لندن فاش کرد، جان کری از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته تا روحیه خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

جدیدترین مطالب - پیام جان کری به عباس: تسلیم ترامپ نشو

یکی از نزدیکان محمود عباس پس از گفت‌وگو با وزیر امور خارجه سابق آمریکا در لندن فاش کرد، جان کری از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته تا روحیه خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پیام جان کری به عباس: تسلیم ترامپ نشو

یکی از نزدیکان محمود عباس پس از گفت‌وگو با وزیر امور خارجه سابق آمریکا در لندن فاش کرد، جان کری از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته تا روحیه خود را حفظ کرده و تسلیم خواسته‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/197743/پیام-جان-کری-به-عباس-تسلیم-ترامپ-نشو/