جدیدترین مطالب - در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

6 میلیون واحد خالی) و 11.

3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

منتشر شده توسط فرا رو - تاریخ انتشار : 12:22:37 1396/11/9
برچسب ها : از , که , در , و , به , است , تا , آن , واحد ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

  2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

  3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

  6 میلیون واحد خالی) و 11.

  3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

  6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

  جدیدترین مطالب

  بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

  2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

  3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

  6 میلیون واحد خالی) و 11.

  3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

  6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

  جدیدترین مطالب - در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

  بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

  2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

  3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

  6 میلیون واحد خالی) و 11.

  3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

  6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

  جدیدترین مطالب - در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

  بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

  2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

  3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

  6 میلیون واحد خالی) و 11.

  3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

  6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - در ایران چقدر خانه خالی داریم؟

  بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های 1385 تا 1395 حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم 4.

  2 درصد در سال 1385 (معادل 633 هزار واحد خالی) به 8.

  3 درصد در سال 1390 (معادل 1.

  6 میلیون واحد خالی) و 11.

  3 درصد در سال 1395 (معادل 2.

  6 میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/212107/در-ایران-چقدر-خانه-خالی-داریم؟/