جدیدترین مطالب - روحانی فردا به کرمان می‌رود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

در جریان سفر دو روزه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به کرمان که تا جمعه ادامه خواهد داشت، پروژه‌هایی بزرگ با اعتبارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

جدیدترین مطالب

در جریان سفر دو روزه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به کرمان که تا جمعه ادامه خواهد داشت، پروژه‌هایی بزرگ با اعتبارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

جدیدترین مطالب - روحانی فردا به کرمان می‌رود

در جریان سفر دو روزه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به کرمان که تا جمعه ادامه خواهد داشت، پروژه‌هایی بزرگ با اعتبارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

جدیدترین مطالب - روحانی فردا به کرمان می‌رود

در جریان سفر دو روزه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به کرمان که تا جمعه ادامه خواهد داشت، پروژه‌هایی بزرگ با اعتبارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - روحانی فردا به کرمان می‌رود

در جریان سفر دو روزه حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی به کرمان که تا جمعه ادامه خواهد داشت، پروژه‌هایی بزرگ با اعتبارات بالغ بر چند هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/219337/روحانی-فردا-به-کرمان-می‌رود/