جدیدترین مطالب - 9 کشته و 36 زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس در فردوس/ احتمال افزایش فوتی‌ها

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 45 نفر در یک حادثه واژگونی اتوبوس در فردوس خبر داد.

جدیدترین مطالب

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 45 نفر در یک حادثه واژگونی اتوبوس در فردوس خبر داد.

جدیدترین مطالب - 9 کشته و 36 زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس در فردوس/ احتمال افزایش فوتی‌ها

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 45 نفر در یک حادثه واژگونی اتوبوس در فردوس خبر داد.

جدیدترین مطالب - 9 کشته و 36 زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس در فردوس/ احتمال افزایش فوتی‌ها

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 45 نفر در یک حادثه واژگونی اتوبوس در فردوس خبر داد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - 9 کشته و 36 زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس در فردوس/ احتمال افزایش فوتی‌ها

سخنگوی اورژانس کشور از کشته و زخمی شدن 45 نفر در یک حادثه واژگونی اتوبوس در فردوس خبر داد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/248946/9-کشته-و-36-زخمی-بر-اثر-واژگونی-اتوبوس-در-فردوس-احتمال-افزایش-فوتی‌ها/