جدیدترین مطالب - سخنگوی دولت: بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سخنگوی دولت: بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم

ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

منتشر شده توسط عصر ایران - تاریخ انتشار : 11:52:50 1396/11/24
برچسب ها : از , بدون , برای , کردن , که , را , در , و , به , است , قرار , یک ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

  جدیدترین مطالب

  ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

  جدیدترین مطالب - سخنگوی دولت: بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم

  ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

  جدیدترین مطالب - سخنگوی دولت: بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم

  ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - سخنگوی دولت: بدون موافقت مجلس، قانون یارانه‌ها را اجرایی نمی‌کنیم

  ما تبصره ۱۸ را از ۱۴ جدا کردیم و دو نکته برای پرداخت یارانه‌ها در نظر داریم؛ یک اینکه به خانواده‌های واقعا نیازمند یارانه بدهیم، دو این که به خانواده‌هایی یارانه بدهیم که زیر خط مستمری‌بگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳ هزار تومان است چرا که قصد ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/252726/سخنگوی-دولت-بدون-موافقت-مجلس،-قانون-یارانه‌ها-را-اجرایی-نمی‌کنیم/