جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

(دانستنی) 2- [.

]

منتشر شده توسط کندوکان - تاریخ انتشار : 17:17:24 1396/11/24
برچسب ها : از , را , با , ی , باید , مورد ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

  (دانستنی) 2- [.

  ]

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

  (دانستنی) 2- [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

  اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

  (دانستنی) 2- [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

  اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

  (دانستنی) 2- [.

  ]

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

  اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست اهداف جزئی: 1- آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست 2- آشنایی فراگیران با آلودگی هوا اهداف رفتاری: 1- فراگیران باید بتوانند دو مورد از مضرات آلودگی محیط زیست را نام ببرند.

  (دانستنی) 2- [.

  ]

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/253924/دانلود-درس-پژوهی-بخوانیم-سوم-ابتدایی-شهر-ما-خانه-ی-ما/