جدیدترین مطالب - تکرار ادعاهای بی‌اساس نیکی‌هیلی درباره ایران

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر طی ادعاهایی بی‌اساس، ایران و حزب‌الله را به ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرد.

جدیدترین مطالب

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر طی ادعاهایی بی‌اساس، ایران و حزب‌الله را به ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرد.

جدیدترین مطالب - تکرار ادعاهای بی‌اساس نیکی‌هیلی درباره ایران

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر طی ادعاهایی بی‌اساس، ایران و حزب‌الله را به ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرد.

جدیدترین مطالب - تکرار ادعاهای بی‌اساس نیکی‌هیلی درباره ایران

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر طی ادعاهایی بی‌اساس، ایران و حزب‌الله را به ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تکرار ادعاهای بی‌اساس نیکی‌هیلی درباره ایران

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر طی ادعاهایی بی‌اساس، ایران و حزب‌الله را به ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257655/تکرار-ادعاهای-بی‌اساس-نیکی‌هیلی-درباره-ایران/