جدیدترین مطالب - پورابراهیمی: مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.

جدیدترین مطالب

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.

جدیدترین مطالب - پورابراهیمی: مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.

جدیدترین مطالب - پورابراهیمی: مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پورابراهیمی: مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/257675/پورابراهیمی-مجلس-بندهای-مغایر-با-منافع-ملی-در-fatf-را-نمی‌پذیرد/