جدیدترین مطالب - خداحافظی آیت‌الله جنتی با امامت جمعه تهران

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

آیت الله احمد جنتی در سال‌های اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کم‌رنگ و با معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظی‌اش با این مسئولیت بیشتر شده است.

جدیدترین مطالب

آیت الله احمد جنتی در سال‌های اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کم‌رنگ و با معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظی‌اش با این مسئولیت بیشتر شده است.

جدیدترین مطالب - خداحافظی آیت‌الله جنتی با امامت جمعه تهران

آیت الله احمد جنتی در سال‌های اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کم‌رنگ و با معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظی‌اش با این مسئولیت بیشتر شده است.

جدیدترین مطالب - خداحافظی آیت‌الله جنتی با امامت جمعه تهران

آیت الله احمد جنتی در سال‌های اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کم‌رنگ و با معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظی‌اش با این مسئولیت بیشتر شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - خداحافظی آیت‌الله جنتی با امامت جمعه تهران

آیت الله احمد جنتی در سال‌های اخیر حضورش در کسوت امامت جمعه کم‌رنگ و با معرفی ابوترابی‌فرد به عنوان امام جمعه جدید تهران زمزمه خداحافظی‌اش با این مسئولیت بیشتر شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/264679/خداحافظی-آیت‌الله-جنتی-با-امامت-جمعه-تهران/