جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

]

منتشر شده توسط کندوکان - تاریخ انتشار : 10:06:46 1396/11/29
برچسب ها : از , های , برای , که , را , در , با , به , باید , تهیه , حین , کند , دانش ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

  ]

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

  اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

  اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

  ]

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

  اهداف کلی:وضو گرفتن اهداف جزئی : 1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن 2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو 3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو اهداف رفتاری 1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش ) 2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه [.

  ]

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/265364/������������-������-����������-��������-������-������������-������-������������-��������-��������������/