جدیدترین مطالب - آخرین جزئیات از جست‌وجوی لاشه هواپیما

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی گفت: با تاریکی هوا، عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شد، اما جست‌وجوی زمینی ادامه دارد.

جدیدترین مطالب

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی گفت: با تاریکی هوا، عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شد، اما جست‌وجوی زمینی ادامه دارد.

جدیدترین مطالب - آخرین جزئیات از جست‌وجوی لاشه هواپیما

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی گفت: با تاریکی هوا، عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شد، اما جست‌وجوی زمینی ادامه دارد.

جدیدترین مطالب - آخرین جزئیات از جست‌وجوی لاشه هواپیما

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی گفت: با تاریکی هوا، عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شد، اما جست‌وجوی زمینی ادامه دارد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - آخرین جزئیات از جست‌وجوی لاشه هواپیما

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی گفت: با تاریکی هوا، عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شد، اما جست‌وجوی زمینی ادامه دارد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/270425/����������-������������-����-�����������������-��������-��������������/