جدیدترین مطالب - سیزده نمونه اولیه از خودروهای مفهومی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
سیزده نمونه اولیه از خودروهای مفهومی

در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 21:31:06 1396/11/30
برچسب ها : از , برای , که , را , در , و , به , صورت , یا , ها , هر , است , تا , آن , مانند ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

  این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

  جدیدترین مطالب

  در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

  این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

  جدیدترین مطالب - سیزده نمونه اولیه از خودروهای مفهومی

  در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

  این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

  جدیدترین مطالب - سیزده نمونه اولیه از خودروهای مفهومی

  در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

  این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - سیزده نمونه اولیه از خودروهای مفهومی

  در این ویدیو 13 خودرویی را می‌بینید که تا بحال بصورت نمونه اولیه و فقط برای نمایشگاه‌ها و مراسم ساخته شده‌اند و به دلایل زیادی مانند هزینه تولید بالا، یا عدم تقاضا و بسیاری از دلایل دیگر، به مراحل تولید و عرضه نرسیده‌اند و به همان صورت ایده باقی مانده‌اند.

  این خودروها بسیار فوق‌العاده هستند و آرزوی هر فرد ماشین‌بازی است که تولید و عرضه این خودروها را به چشم ببیند، هرچند که نتواند آن را خریداری کند،و وفقط به لذت تماشای این خودرو ها در خیابان بسنده کند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/270430/����������-����������-����������-����-����������������-������������/