جدیدترین مطالب - محمدپور، نخستین حذف شده تیم ملی بوکس

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم ملی ایران نخستین مبارزه خود در تورنمنت بین‌المللی ۲۰۱۸ بلغارستان را واگذار کرده و از گردونه مسابقات کنار رفت.

جدیدترین مطالب

بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم ملی ایران نخستین مبارزه خود در تورنمنت بین‌المللی ۲۰۱۸ بلغارستان را واگذار کرده و از گردونه مسابقات کنار رفت.

جدیدترین مطالب - محمدپور، نخستین حذف شده تیم ملی بوکس

بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم ملی ایران نخستین مبارزه خود در تورنمنت بین‌المللی ۲۰۱۸ بلغارستان را واگذار کرده و از گردونه مسابقات کنار رفت.

جدیدترین مطالب - محمدپور، نخستین حذف شده تیم ملی بوکس

بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم ملی ایران نخستین مبارزه خود در تورنمنت بین‌المللی ۲۰۱۸ بلغارستان را واگذار کرده و از گردونه مسابقات کنار رفت.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - محمدپور، نخستین حذف شده تیم ملی بوکس

بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم ملی ایران نخستین مبارزه خود در تورنمنت بین‌المللی ۲۰۱۸ بلغارستان را واگذار کرده و از گردونه مسابقات کنار رفت.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/272615/����������������-������������-������-������-������-������-��������/