جدیدترین مطالب - لرزه در آرامسـتان

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
لرزه در آرامسـتان

جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

(ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

منتشر شده توسط آفتاب نیوز - تاریخ انتشار : 14:45:37 1396/12/5
برچسب ها : از , های , برای , که , در , با , و , به , نحوه , صحیح , هر , ای , آن , چهره , راهنما , عبدالله , مانند , نامدار ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

  بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

  سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

  (ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

  جدیدترین مطالب

  جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

  بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

  سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

  (ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

  جدیدترین مطالب - لرزه در آرامسـتان

  جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

  بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

  سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

  (ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

  جدیدترین مطالب - لرزه در آرامسـتان

  جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

  بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

  سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

  (ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - لرزه در آرامسـتان

  جدا از نحوه بازسازی آرامستان امامزاده عبدالله رفتاری که با آن به‌ عنوان مجموعه‌ای که در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده و خانه ابدی بسیاری مشاهیر این سرزمین، به هیچ‌ عنوان صحیح نیست.

  بسیاری چهره های نامدار کشور که هر کدام نقش مهمی در تاریخ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران داشته اند مانند ادیب پیشاوری، عمادالکتاب، علی اکبر شهنازی، یدا.

  سحابی، وحید دستگردی و سه دانشجوی شهید ۱۶ آذر، در امامزاده عبدا.

  (ع) شهرری دفن هستند اما کوچک‌ترین اثر و نشانه ای که برای یافتن مزار آن‌ها راهنما و معرف باشد، وجود ندارد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/281259/��������-����-������������������/