جدیدترین مطالب - تکذیب سقوط شئ ناشناس در آمل

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

بخشدارامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل، گزارش‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به سقوط یک شی ناشناس همراه با آتش و دود در منطقه کوهستانی چلاو را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب

بخشدارامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل، گزارش‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به سقوط یک شی ناشناس همراه با آتش و دود در منطقه کوهستانی چلاو را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب - تکذیب سقوط شئ ناشناس در آمل

بخشدارامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل، گزارش‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به سقوط یک شی ناشناس همراه با آتش و دود در منطقه کوهستانی چلاو را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب - تکذیب سقوط شئ ناشناس در آمل

بخشدارامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل، گزارش‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به سقوط یک شی ناشناس همراه با آتش و دود در منطقه کوهستانی چلاو را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تکذیب سقوط شئ ناشناس در آمل

بخشدارامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل، گزارش‌های منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی مربوط به سقوط یک شی ناشناس همراه با آتش و دود در منطقه کوهستانی چلاو را تکذیب کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/293328/تکذیب-سقوط-شئ-ناشناس-در-آمل/