جدیدترین مطالب - رشد ۱۸ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

به گزارش تسنیم، فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.

جدیدترین مطالب

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

به گزارش تسنیم، فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.

جدیدترین مطالب - رشد ۱۸ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

به گزارش تسنیم، فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.

جدیدترین مطالب - رشد ۱۸ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

به گزارش تسنیم، فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - رشد ۱۸ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران

شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱۵۸۴۶ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است.

به گزارش تسنیم، فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/302493/رشد-۱۸-درصدی-فروش-رنو-فرانسه-به-ایران/