جدیدترین مطالب - فرودگاه میامی به اسکنر تشخیص چهره مجهز شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

بر اساس گزارش‌هایی که میامی هرالد منتشر کرده، فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالات متحده آمریکا یکی از معدود فرودگاه‌هایی در جهان شده که به فناوری و سیستم تشخیص خودکار و هوشمند چهره کاربران مجهز شده است.

جدیدترین مطالب

بر اساس گزارش‌هایی که میامی هرالد منتشر کرده، فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالات متحده آمریکا یکی از معدود فرودگاه‌هایی در جهان شده که به فناوری و سیستم تشخیص خودکار و هوشمند چهره کاربران مجهز شده است.

جدیدترین مطالب - فرودگاه میامی به اسکنر تشخیص چهره مجهز شد

بر اساس گزارش‌هایی که میامی هرالد منتشر کرده، فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالات متحده آمریکا یکی از معدود فرودگاه‌هایی در جهان شده که به فناوری و سیستم تشخیص خودکار و هوشمند چهره کاربران مجهز شده است.

جدیدترین مطالب - فرودگاه میامی به اسکنر تشخیص چهره مجهز شد

بر اساس گزارش‌هایی که میامی هرالد منتشر کرده، فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالات متحده آمریکا یکی از معدود فرودگاه‌هایی در جهان شده که به فناوری و سیستم تشخیص خودکار و هوشمند چهره کاربران مجهز شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - فرودگاه میامی به اسکنر تشخیص چهره مجهز شد

بر اساس گزارش‌هایی که میامی هرالد منتشر کرده، فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالات متحده آمریکا یکی از معدود فرودگاه‌هایی در جهان شده که به فناوری و سیستم تشخیص خودکار و هوشمند چهره کاربران مجهز شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/303200/فرودگاه-میامی-به-اسکنر-تشخیص-چهره-مجهز-شد/