جدیدترین مطالب - خانه میرزا «ابوالفضل حکیم باشی»

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
خانه میرزا «ابوالفضل حکیم باشی»

خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

«اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 11:54:52 1396/12/14
برچسب ها : و , به , ابوالفضل ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

  «اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

  جدیدترین مطالب

  خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

  «اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

  جدیدترین مطالب - خانه میرزا «ابوالفضل حکیم باشی»

  خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

  «اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

  جدیدترین مطالب - خانه میرزا «ابوالفضل حکیم باشی»

  خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

  «اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - خانه میرزا «ابوالفضل حکیم باشی»

  خانه میرزا ابوالفضل حکیم باشی؛ طبیب ویژه ناصرالدین شاه، متعلق به اوایل دوره قاجاریه و جزو دست نخورده‌ترین و معروف‌ترین خانه‌های تاریخی کاشان است.

  «اتاق نقاشی» این خانه مزین به نقاشی‌های بی‌نظیر «عبدالوهاب غفاری کاشانی»؛ عموزاده کمال‌الملک است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/305746/خانه-میرزا-«ابوالفضل-حکیم-باشی»/