جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

]

منتشر شده توسط کندوکان - تاریخ انتشار : 20:21:03 1396/12/19
برچسب ها : از , را , در , با , و , ها , چند ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

  ( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

  ]

  جدیدترین مطالب

  اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

  ( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

  اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

  ( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

  ]

  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

  اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

  ( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

  ]

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

  اهداف کلی: آشنایی با زندگی شهری اهداف جزئی : 1- آشنایی با شغل و پیشه شهرنشینان 2- آشنایی با وظایف مردم در قبال شهر 3- آشنایی با حفظ و پاکیزگی شهر اهداف رفتاری: 1- شغل مردم شهرنشینی را نام ببرد.

  ( دانستنی ) 2- چند نمونه از انواع مغازه ها [.

  ]

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/318646/دانلود-درس-پژوهی-تعلیمات-اجتماعی-چهارم-ابتدایی-زندگی-شهری/