جدیدترین مطالب - قلب دقیقا چگونه می‌تپد؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
قلب دقیقا چگونه می‌تپد؟

در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 16:03:48 1396/12/20
برچسب ها : از , چگونه , برای , که , خود , را , در , با , چگونگی , بدن , و , به , یا , بی , کار , صدای , طریق , بهتر , هر , است , تا , آشنا , آن , قابل ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

  دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

  وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

  انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

  حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

  در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

  جدیدترین مطالب

  در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

  دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

  وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

  انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

  حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

  در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

  جدیدترین مطالب - قلب دقیقا چگونه می‌تپد؟

  در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

  دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

  وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

  انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

  حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

  در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

  جدیدترین مطالب - قلب دقیقا چگونه می‌تپد؟

  در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

  دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

  وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

  انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

  حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

  در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - قلب دقیقا چگونه می‌تپد؟

  در دوران مدرن همه ما می‌دانیم که وظیقه قلب چیست، اما تا مدت‌ها این اندام باعث سردرگمی طبیبان و دانشمندان بوده است.

  دلیل این پیچیدگی در درک عملکرد این اندام، نقش حیاتی است که برای بدن ایفا می‌کند.

  وقتی قلب خارج از بدن یا به هر طریق قابل رویت باشد از کار می‌افتد و قابل مشاهده مستقیم نیست.

  انسان‌ها مدتها صدای تپش قلب خود را می‌شنیدند اما از چگونگی و چرایی این تپش بی اطلاع بودند.

  حتی در دوران مدرن نیز درک عمیق و کامل روند کار قلب سخت است و توضیح دقیق آن به سادگی امکان پذیر نیست.

  در این ویدیو کوتاه با دلایل پیچیدگی روند کار قلب همینطور ساده ترین توضیح ممکن برای درک بهتر آن آشنا شوید.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/320343/قلب-دقیقا-چگونه-می‌تپد؟/