جدیدترین مطالب - کشف گور جمعی قربانیان داعش در «موصل»

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که یک گور جمعی با ۷۰ جسد متعلق به قربانیان جنایت های داعش در عراق، در جنوب شهر موصل پیدا شده است.

جدیدترین مطالب

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که یک گور جمعی با ۷۰ جسد متعلق به قربانیان جنایت های داعش در عراق، در جنوب شهر موصل پیدا شده است.

جدیدترین مطالب - کشف گور جمعی قربانیان داعش در «موصل»

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که یک گور جمعی با ۷۰ جسد متعلق به قربانیان جنایت های داعش در عراق، در جنوب شهر موصل پیدا شده است.

جدیدترین مطالب - کشف گور جمعی قربانیان داعش در «موصل»

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که یک گور جمعی با ۷۰ جسد متعلق به قربانیان جنایت های داعش در عراق، در جنوب شهر موصل پیدا شده است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کشف گور جمعی قربانیان داعش در «موصل»

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که یک گور جمعی با ۷۰ جسد متعلق به قربانیان جنایت های داعش در عراق، در جنوب شهر موصل پیدا شده است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/32447/کشف-گور-جمعی-قربانیان-داعش-در-«موصل»/