جدیدترین مطالب - دست‌کم نیمی از فیلم‌های سینمایی در سال 1396 شکست تجاری خورده‌اند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
دست‌کم نیمی از فیلم‌های سینمایی در سال 1396 شکست تجاری خورده‌اند

اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 15:31:30 1396/12/22
برچسب ها : از , بدون , که , در , با , و , به , کرد , بهترین , عنبر ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

  5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

  جدیدترین مطالب

  اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

  5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

  جدیدترین مطالب - دست‌کم نیمی از فیلم‌های سینمایی در سال 1396 شکست تجاری خورده‌اند

  اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

  5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

  جدیدترین مطالب - دست‌کم نیمی از فیلم‌های سینمایی در سال 1396 شکست تجاری خورده‌اند

  اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

  5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - دست‌کم نیمی از فیلم‌های سینمایی در سال 1396 شکست تجاری خورده‌اند

  اگر تصور کرد که اغلب فیلم‌ها با متوسط هزینه 1.

  5 میلیارد تومان به اکران رسیده‌اند، در بهترین برآورد ده فیلم سینمایی «نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا»، «آینه بغل»، «گشت 2»، «خوب، بد، جلف»، «اکسیدان»، «خالتور»، «رگ خواب»، «زرد»، «خفه گی» و «بدون تاریخ، بدون امضاء» به سوددهیِ قطعی رسیده‌اند

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326227/دست‌کم-نیمی-از-فیلم‌های-سینمایی-در-سال-1396-شکست-تجاری-خورده‌اند/