جدیدترین مطالب - آف‌رود رفتن با بی‌ام‌دبلیو سری 3

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
آف‌رود رفتن با بی‌ام‌دبلیو سری 3

بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 15:31:32 1396/12/22
برچسب ها : از , که , در , با , رفتن , و , به , می , ای , یک , 2 , 3 , 4 , آبرو , آن ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

  این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

  سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

  در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

  همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

  در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

  جدیدترین مطالب

  بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

  این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

  سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

  در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

  همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

  در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

  جدیدترین مطالب - آف‌رود رفتن با بی‌ام‌دبلیو سری 3

  بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

  این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

  سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

  در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

  همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

  در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

  جدیدترین مطالب - آف‌رود رفتن با بی‌ام‌دبلیو سری 3

  بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

  این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

  سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

  در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

  همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

  در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - آف‌رود رفتن با بی‌ام‌دبلیو سری 3

  بی‌ام‌دبیلو سری 3 یک سری ماشین لوکس بود که اولین بار در می سال 1975 ارائه شد.

  این ماشین وارث سری 2 بی‌ام‌دبلیو بود.

  سه نسل اول سری 3 دو در بودند، البته بعد از آن مدل 4 در هم تولید شد.

  در این ویدیو از یک بی‌ام‌دبلیو ای30 استفاده می‌کنیم که نسل دوم بی‌ام‌دبلیو سری3 اولین مدلی بودند که در مدل 4 در ارائه شدند.

  همچنین اولین مدلی بودند که موتور دیزلی داشتند.

  در این ویدیو یک بی‌ام‌دبلیو ای 30 به ارتفاعات کوهستان و جاده‌هایی که فقط مخصوص آفرود هستند برده خواهد شد و در کمال شگفتی می‌بینیم که این ماشین دیفرانسل عقب حفظ آبرو خواهد کرد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326230/آف‌رود-رفتن-با-بی‌ام‌دبلیو-سری-3/