جدیدترین مطالب - کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

منتشر شده توسط آموزش و پرورش - تاریخ انتشار : 00:12:36 1396/12/23
برچسب ها : آموزش , شامل ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

  جدیدترین مطالب

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

  جدیدترین مطالب - کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

  جدیدترین مطالب - کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

  سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326236/کمبود-بودجه-نباید-تنها-شامل-آموزش-وپرورش-شود/