جدیدترین مطالب - افتتاح مرکز اسلامی در کنیا با هدف مقابله با افراط‌گرایی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

رییس شورای صوفیان شرق آفریقا از افتتاح یک مسجد و مدرسه اسلامی جدید در شهر مومباسا (Mombasa) کشور کنیا با هدف مقابله با افراط گرایی میان جوانان این شهر خبر داد.

جدیدترین مطالب

رییس شورای صوفیان شرق آفریقا از افتتاح یک مسجد و مدرسه اسلامی جدید در شهر مومباسا (Mombasa) کشور کنیا با هدف مقابله با افراط گرایی میان جوانان این شهر خبر داد.

جدیدترین مطالب - افتتاح مرکز اسلامی در کنیا با هدف مقابله با افراط‌گرایی

رییس شورای صوفیان شرق آفریقا از افتتاح یک مسجد و مدرسه اسلامی جدید در شهر مومباسا (Mombasa) کشور کنیا با هدف مقابله با افراط گرایی میان جوانان این شهر خبر داد.

جدیدترین مطالب - افتتاح مرکز اسلامی در کنیا با هدف مقابله با افراط‌گرایی

رییس شورای صوفیان شرق آفریقا از افتتاح یک مسجد و مدرسه اسلامی جدید در شهر مومباسا (Mombasa) کشور کنیا با هدف مقابله با افراط گرایی میان جوانان این شهر خبر داد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - افتتاح مرکز اسلامی در کنیا با هدف مقابله با افراط‌گرایی

رییس شورای صوفیان شرق آفریقا از افتتاح یک مسجد و مدرسه اسلامی جدید در شهر مومباسا (Mombasa) کشور کنیا با هدف مقابله با افراط گرایی میان جوانان این شهر خبر داد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326462/افتتاح-مرکز-اسلامی-در-کنیا-با-هدف-مقابله-با-افراط‌گرایی/