جدیدترین مطالب - قاسمی: وزیر امور خارجه فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا (چهارشنبه) در صدر هیاتی سیاسی به باکو و آستانه سفر خواهد کرد.

جدیدترین مطالب

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا (چهارشنبه) در صدر هیاتی سیاسی به باکو و آستانه سفر خواهد کرد.

جدیدترین مطالب - قاسمی: وزیر امور خارجه فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا (چهارشنبه) در صدر هیاتی سیاسی به باکو و آستانه سفر خواهد کرد.

جدیدترین مطالب - قاسمی: وزیر امور خارجه فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا (چهارشنبه) در صدر هیاتی سیاسی به باکو و آستانه سفر خواهد کرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - قاسمی: وزیر امور خارجه فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه فردا (چهارشنبه) در صدر هیاتی سیاسی به باکو و آستانه سفر خواهد کرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326516/قاسمی-وزیر-امور-خارجه-فردا-به-آذربایجان-و-قزاقستان-می-رود/