جدیدترین مطالب - انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا!

با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

منتشر شده توسط نخست نیوز - تاریخ انتشار : 01:16:46 1396/12/23
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

  جدیدترین مطالب

  با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

  جدیدترین مطالب - انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا!

  با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

  جدیدترین مطالب - انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا!

  با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - انصراف کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا!

  با توجه به برگزار نشدن رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز، تیم ملی کشتی آزاد نیز در مسابقات جام جهانی آمریکا شرکت نمی کند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326539/انصراف-کشتی/