جدیدترین مطالب - کلینتون: ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه با انتقاد از سیاست های کاخ سفید، تاکید کرد که تیم ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد.

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه با انتقاد از سیاست های کاخ سفید، تاکید کرد که تیم ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد.

جدیدترین مطالب - کلینتون: ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد

وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه با انتقاد از سیاست های کاخ سفید، تاکید کرد که تیم ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد.

جدیدترین مطالب - کلینتون: ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد

وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه با انتقاد از سیاست های کاخ سفید، تاکید کرد که تیم ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - کلینتون: ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد

وزیر خارجه پیشین آمریکا و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ روز سه شنبه با انتقاد از سیاست های کاخ سفید، تاکید کرد که تیم ترامپ توان مذاکره با کره شمالی را ندارد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326641/کلینتون-ترامپ-توان-مذاکره-با-کره-شمالی-را-ندارد/