جدیدترین مطالب - بزرگ‌ترین میمون تاریخ

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بزرگ‌ترین میمون تاریخ

جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 01:29:02 1396/12/23
برچسب ها : از , که , را , در , با , و , به , یا , بهتر , است , گونه , تا , 2 , آشنا , آن , بزرگ , راز , مورد ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

  این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

  اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

  در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

  جدیدترین مطالب

  جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

  این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

  اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

  در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

  جدیدترین مطالب - بزرگ‌ترین میمون تاریخ

  جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

  این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

  اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

  در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

  جدیدترین مطالب - بزرگ‌ترین میمون تاریخ

  جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

  این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

  اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

  در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - بزرگ‌ترین میمون تاریخ

  جایگنتوپتیکس یا میمون غول، بزرگترین کپی تاریخ بوده است که در حدود 2 میلیون سال پیش تا 100 هزار سال پیش در دوران پلیستوسن یا عصر یخبندان زندگی می‌کرده است.

  این جانور بزرگ که نزدیک‌ترین خویشاوند زنده‌اش اورانگوتان‌ها هستند گیاه‌خوار بوده و 100 هزار سال پیش منقرض شده است.

  اما داستان کشف این گونه و چرایی انقراض آن جدای از این که جالب است، درس‌های خوبی در مورد سیاره و راز بقای گونه‌های دیگر به ما می‌دهد.

  در این ویدیو با داستان میمون غول جنگل‌های آسیای جنوب شرقی بیشتر آشنا شوید و دلایل انقراض آن را بهتر بشناسید.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/326643/بزرگ‌ترین-میمون-تاریخ/