جدیدترین مطالب - هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک در منطقه است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان تحولات هولناک در سطح منطقه است.

جدیدترین مطالب

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان تحولات هولناک در سطح منطقه است.

جدیدترین مطالب - هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک در منطقه است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان تحولات هولناک در سطح منطقه است.

جدیدترین مطالب - هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک در منطقه است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان تحولات هولناک در سطح منطقه است.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک در منطقه است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل آغازی برای زمان تحولات هولناک در سطح منطقه است.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/40205/هنیه-تصمیم-ترامپ-آغازی-برای-تحولات-هولناک-در-منطقه-است/