جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
خروج ارز همراه مسافر نصف شد

در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

منتشر شده توسط انتخاب - تاریخ انتشار : 14:02:50 1397/2/23
برچسب ها : در , و , به , تا , قابل ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

  این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

  جدیدترین مطالب

  در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

  این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

  جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

  در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

  این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

  جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

  در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

  این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - خروج ارز همراه مسافر نصف شد

  در تازه‌ترین تغییرات اعمال شده در ضوابط ورود و خروج ارز مسافری مجموع خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین می‌شود.

  این رقم نسبت به ۱۰ هزار یوروی قابل خروج قبلی نصف شده است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/453266/خروج-ارز-همراه-مسافر-نصف-شد/