جدیدترین مطالب - اتهام مستقیم قلعه نویی به فدراسیون فوتبال

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
اتهام مستقیم قلعه نویی به فدراسیون فوتبال

آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

منتشر شده توسط پارسینه - تاریخ انتشار : 03:52:31 1397/2/27
برچسب ها : از , برای , که , را , و , به , چه , کاری , آذری , من ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین مطالب

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین مطالب - اتهام مستقیم قلعه نویی به فدراسیون فوتبال

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین مطالب - اتهام مستقیم قلعه نویی به فدراسیون فوتبال

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - اتهام مستقیم قلعه نویی به فدراسیون فوتبال

  آقای ساکت بعد از مصاحبه آذری به او زنگ می‌زند و به او می‌گوید که شما چرا وسط آمده‌اید.

  اجازه بده ما قلعه‌نویی را قلع و قمع کنیم.

  البته او از این کلمه استفاده نکرده اما نگاهش این بوده.

  آقای ساکت شما خودت می‌دانی من برای شما چه کاری کردم

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/462275/اتهام-مستقیم-قلعه-نویی-به-فدراسیون-فوتبال/