جدیدترین مطالب - بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود!

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

منتشر شده توسط نخست نیوز - تاریخ انتشار : 04:01:37 1397/2/27
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

  او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

  ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

  جدیدترین مطالب

  حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

  او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

  ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

  جدیدترین مطالب - بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود!

  حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

  او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

  ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

  جدیدترین مطالب - بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود!

  حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

  او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

  ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - بحث جنازه رضاشاه دسیسه برای تشویق افکار عمومی بود!

  حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از چهره های سنتی این حزب و فعال سیاسی اصولگراست.

  او در گفتگویی نظرات خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی از جمله شکست سنگین کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری ٩۶، وضعیت موتلفه، موضع گیری های احمدی نژاد، نوسانات دلار، وضعیت کره شمالی مطرح کرد.

  ترقی عضو شورای مرکزی کمیته امداد هم هست و درباره موضوع دفاتر خارجی این نهاد هم توضیحاتی را ارائه کرد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/462277/بحث-جنازه-رŸ/