جدیدترین مطالب - شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن

محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

منتشر شده توسط نخست نیوز - تاریخ انتشار : 06:42:40 1397/2/27
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

  جدیدترین مطالب

  محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

  جدیدترین مطالب - شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن

  محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

  جدیدترین مطالب - شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن

  محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - شناسایی ارتباط سفیدشدن موها و فعالیت سیستم ایمنی بدن

  محققان در مطالعه بر روی موش ها دریافتند بین ژن های تاثیرگذار بر رنگ موها و ژن های فعال کننده عفونت پاتوژنیک بدن ارتباط وجود دارد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/462302/شناسایی-ارت/