جدیدترین مطالب - "پوتین" اعضای کابینه را معرفی کرد؛ لاوروف ماند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

با دستور رئیس‌جمهور روسیه، وزاری خارجه و دفاع این کشور در کابینه جدید در سمت خود ابقا شدند.

جدیدترین مطالب

با دستور رئیس‌جمهور روسیه، وزاری خارجه و دفاع این کشور در کابینه جدید در سمت خود ابقا شدند.

جدیدترین مطالب - "پوتین" اعضای کابینه را معرفی کرد؛ لاوروف ماند

با دستور رئیس‌جمهور روسیه، وزاری خارجه و دفاع این کشور در کابینه جدید در سمت خود ابقا شدند.

جدیدترین مطالب - "پوتین" اعضای کابینه را معرفی کرد؛ لاوروف ماند

با دستور رئیس‌جمهور روسیه، وزاری خارجه و دفاع این کشور در کابینه جدید در سمت خود ابقا شدند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - "پوتین" اعضای کابینه را معرفی کرد؛ لاوروف ماند

با دستور رئیس‌جمهور روسیه، وزاری خارجه و دفاع این کشور در کابینه جدید در سمت خود ابقا شدند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/465643/پوتین-اعضای-کابینه-را-معرفی-کرد؛-لاوروف-ماند/