جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

بهتر است تنها نباشیم.

»

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 09:34:54 1397/3/2
برچسب ها : که , را , و , بهتر , است ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

  تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

  پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

  بهتر است تنها نباشیم.

  »

  جدیدترین مطالب

  اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

  تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

  پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

  بهتر است تنها نباشیم.

  »

  جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

  اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

  تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

  پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

  بهتر است تنها نباشیم.

  »

  جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

  اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

  تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

  پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

  بهتر است تنها نباشیم.

  »

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - شهیدی که کمبود حضورش را جبران کرد

  اول فکر کردم چهار نفری می‌رویم.

  تعجب کردم، چون همیشه جمع‌های خانوادگی را دوست داشت.

  پرسیدم: «چهار نفری برویم؟» پاسخ داد: «مادر و خواهرت را هم دعوت کن.

  بهتر است تنها نباشیم.

  »

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/477122/����������-����-����������-����������-����-����������-������/